Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Sběrný dvůr se nachází v areálu TsmD v ulici Bezručova 28, Duchcov.

 

Do sběrného dvoru přijímáme

 

 • nebezpečné odpady – znečištěné obaly a textilie, akumulátory, oleje, olejové filtry apod
 • textilní materiál
 • tříděné odpady – papír, PET lahve, plasty, nápojové kartony
 • veškeré vysloužilé spotřebiče
 • kusový odpad od fyzických osob
 • biologicky rozložitelný odpad – odpad ze zahrad, větve, listí apod.
 • stavební odpad – stavební suť, cihly (bez příměsí jiných odpadů), pouze od občanů města Duchcova v max. množství 500 kg/osobu/čtvrtletí
 • pneumatiky max. množství 4 ks/osobu/rok

 

Provozní doba
 
   Pondělí      7-17h
   Úterý         7-17h
   Středa        7-17h
   Čtvrtek       7-17h
   Pátek         7-17h
   Sobota       7-14h
 
   Neděle a státní svátky zavřeno

 

   Seznam odpadů (provoz SD Duchcov) 
 

Kód odpadu
Kategorie
Název odpadu
13 01 13*
N
Jiné hydraulické oleje
13 02 04*
N
Chlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje
13 02 05*
N
Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje
13 02 06*
N
Syntetické motorové, převodové a mazací oleje
13 02 07*
N
Snadno biologicky rozložitelné motorové, převodové a mazací oleje
13 02 08*
N
Jiné motorové, převodové a mazací oleje
15 01 01
O
Papírové a lepenkové obaly
15 01 07
O
Skleněné obaly
15 01 10*
N
Obaly obsahující zbytky NL nebo obaly těmito látkami znečištěné
15 02 02*
N
Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkanina a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkam
16 01 03
O
Pneumatiky
16 01 07*
N
Olejové filtry
16 01 11*
N
Brzdové destičky obsahující asbest
16 01 12
O
Brzdové destičky neuvedené pod číslem 16 01 11
16 06 01*
N
Olověné akumulátory
17 01 01
O
Beton
17 01 02
O
Cihly
17 01 03
O
Tašky a keramické výrobky
17 01 06*
N
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky
17 01 07
O
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06
17 02 01
O
Dřevo
17 02 02
O
Sklo
17 02 03
O
Plasty
17 02 04*
N
Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné
17 03 01*
N
Asfaltové směsi obsahující dehet (lepenka)
17 03 02
O
Asfaltové směsi (asfalt)
17 06 04
O
Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03
17 06 05*
N
Stavební materiály obsahující azbest
17 08 02
O
Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01
17 09 04
O
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
20 01 01
O
Papír a lepenka
20 01 10
O
Oděvy
20 01 11
O
Textilní materiály
20 01 13*
N
Rozpouštědla
20 01 14*
N
Kyseliny
20 01 15*
N
Zásady
20 01 21*
N
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
20 01 23*
N
Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky
20 01 25
O
Jedlý olej a tuk
20 01 26*
N
Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25
20 01 27*
N
Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky
20 01 28
O
Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod číslem 20 01 27
20 01 32*
N
Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 20 01 31
20 01 33*
N
Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie
20 01 34
O
Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem 20 01 33
20 01 35*
N
Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 23
20 01 36
O
Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35
20 01 38
O
Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37
20 01 39
O
Plasty
20 01 40
O
Kovy
20 02 01
O
Biologicky rozložitelný odpad
20 02 02
O
Zemina a kameny
20 02 03
O
Jiný biologicky nerozložitelný odpad
20 03 01
O
Směsný komunální odpad
20 03 07
O
Objemný odpad